Korzyści

Wypróbuj BizCRM przez dwa miesiące za DARMO!Wypróbuj BizCRM przez dwa miesiące za DARMO!
 • Widok kalendarza - kalendarz prywatny, firmowy, CRM

 • Dodawanie nowego zdarzania - klikając - w kalendarzu prywatnym

 • Edycja szczegółów zdarzenia - w kalendarzu prywatnym

 • Wpisujemy szczegóły - nazwa, opis, daty

 • Dodawanie nowego zdarzania - w kalendarzu firmowym

 • Dodawanie uczestników zdarzenia

 • Sprawdzanie dostępności osoby

 • Dodawanie zasobów

 • Zaznaczanie notyfikacji mailowych, prośby o potwierdzenie oraz przypomnienie

 • Widok kalendarza - tygodniowy

 • Widok kalendarza - na dzień bieżący

 • Filtry ogólne i filtry CRM

 

Rozplanowanie prac w kalendarzu

Kalendarz pozwala na zarządzanie czasem, ustalaniem spotkań, telefonów, telekonferencji, itp. Posiada on także wbudowane mechanizmy notyfikacji, czyli informowania grup użytkowników, uczestników spotkania potwierdzeniami mailowymi. Oprócz Kalendarza CRM (powiązanego z Firmami) możliwe jest definiowanie kalendarza wewnątrz firmowego (działania nie związane z firmami zewnętrznymi) oraz kalendarzy prywatnych dla każdego z użytkowników aplikacji.

Możliwy jest podgląd kalendarzy innych pracowników (podgląd zajętości innych osób i podgląd zdarzeń innych osób) – jeśli oczywiście użytkownik ma takie uprawnienia. Rozbudowano mechanizm filtrowania, np. pokaż tylko moje działania, moje i podwładnych, danego użytkownika, tylko spotkania, tylko telefony, oraz ich dowolne łączenie.

Innowacyjna Gospodarka
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Possible Sp. z o.o.

ul. Matejki 42/3

87-100 Toruń

e-mail: info@possible.pl

fax: +48 (22) 213-88-17