Funkcjonalności

Wypróbuj BizCRM przez dwa miesiące za DARMO!Wypróbuj BizCRM przez dwa miesiące za DARMO!
  • Widok listy zapytań

  • Dodawanie nowego zapytania

  • Określanie klienta, osoby kontaktowej i tematy zapytania

  • Dodawanie pozycji zapytania

  • Wybór pozycji z z asortymentu

  • Określanie ilości

  • Wybór ceny ze stawek cennika w asortymencie

  • Nowa pozycja już na liście zapytania

  • Kolejna pozycja dodana w analogiczny sposób

  • Zapytanie zapisane - ze zsumowanymi pozycjami

 

Zapytania

Moduł Zapytania umożliwia zarządzanie napływającymi z rynku zapytaniami. Zapytania zewnętrzne od klientów spływają bezpośrednio do aplikacji BizCRM, gdzie są automatycznie przypisywanie konkretnym firmom z Modułu Firmy, dzięki czemu zapytania trafiają bezpośrednio do handlowca, który zajmuje się daną firmą. Dane z zapytania mogą być automatycznie przenoszone do oferty, która jest generowana w module Oferty. W ten sposób otrzymujemy półautomatycznie stworzoną ofertę odpowiadającą na konkretne zapytanie.

Zapytanie przesyłane przez klienta może być przygotowane na określonym wzorze, który jest zgodny z Państwa wymaganiami i procedurami zawierającym np. numer zapytania, przedmiot zapytania, ilość sztuk, termin realizacji, opis słowny.

Zapytania mogą być również wprowadzane ręcznie, bezpośrednio do modułu przy wybranym kliencie. Dane dotyczące przedmiotu zapytania mogą być pobierane z Modułu Asortyment. Użytkownik aplikacji wprowadza ręcznie np. datę zapytania, datę realizacji zamówienia.

Lista Zapytań zawiera informacje o numerze zapytania, temacie, dacie i firmie, od której to zapytanie przyszło. Opis konkretnego zapytania zawiera dodatkowe informacje o osobie kontaktowej w firmie klienta, przypisanym handlowcu, cenie netto i brutto. Do zapytania można dodawać notatki i załączać pliki. Zapytania można dowolnie filtrować i segregować.

Innowacyjna Gospodarka
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Possible Sp. z o.o.

ul. Matejki 42/3

87-100 Toruń

e-mail: info@possible.pl

fax: +48 (22) 213-88-17