Funkcjonalności

Wypróbuj BizCRM przez dwa miesiące za DARMO!Wypróbuj BizCRM przez dwa miesiące za DARMO!
 • Administrator edytuje procedurę urlopów

 • Widok procedury wnioskowania i przyznawania urlopów - fragment

 • Administrator wpisuje stan i wymiar urlopów

 • Nowy pracownik ze zdefiniowanym urlopem jaki mu przysługuje

 • Podsumowanie urlopów i nieobecności pracownika - u nowego "czyste konto"

 • Podsumowanie urlopów i nieobecności innego pracownika

 • Taki widok modułu urlopów widzi zwykły pracownik

 • Składanie wniosku urlopowego (daty, typ, zastępstwo)

 • Wysłanie wniosku do akceptacji - możliwość dopisania komentarza

 • Wniosek wysłany do przełożonego

 • Stan własnych urlopów - widok kalendarza

 • Stan własnych urlopów - widok tabeli

 • Przełożony widzi urlopy do akceptacji

 • Przełożony ma dostęp do raportów nieobecności podwładnych

 

Urlopy

Moduł pozwala pracownikom zgłaszać elektronicznie wnioski urlopowe, które są następnie automatycznie wysyłane do ich przełożonych celem akceptacji. Pracownik wnioskujący o urlop wybiera rodzaj urlopu: wypoczynkowy, okolicznościowy, L4, itd., wpisuje zakres dat i wskazuje zastępstwo na czas swojej nieobecności.

Przełożony może zaakceptować urlop, odesłać go do dalszej akceptacji kolejnemu użytkownikowi albo go odrzucić. Notyfikacje i akceptacje urlopów mogą obejmować kilka poziomów przełożonych – w zależności od struktury firmy. Zarówno pracownik na etapie zgłaszania urlopy oraz przełożony na etapie akceptacji mogą dopisać komentarz do wniosku.

W ustawieniach do każdego pracownika jest przypisywana liczba dni urlopu wypoczynkowego przysługujących mu w danym roku. Po zaakceptowaniu urlopu liczba dostępnych dni urlopu wypoczynkowego odpowiednio się zmniejsza. Niewykorzystany urlop wypoczynkowy z poprzedniego roku dolicza się automatycznie do kolejnego roku. Wszyscy pracownicy mają na bieżąco dostęp do zestawienia ile dni urlopowych i z jakiego tytułu już wykorzystali i ile im jeszcze zostało do wykorzystania.

Każdą akcje dotyczącą wniosku urlopowego widać pod wnioskiem. Pracownik wnioskujący o urlop wie, na jakim etapie akceptacji znajduje się jego sprawa. Kierownictwo ma dodatkowo dostęp do raportów z wykorzystanych urlopów za wybrany okres dla wszystkich lub wybranych osób.

Innowacyjna Gospodarka
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Possible Sp. z o.o.

ul. Matejki 42/3

87-100 Toruń

e-mail: info@possible.pl

fax: +48 (22) 213-88-17