Funkcjonalności

Wypróbuj BizCRM przez dwa miesiące za DARMO!Wypróbuj BizCRM przez dwa miesiące za DARMO!
  • Widok listy sprzedaży

  • Dodawanie nowej sprzedaży

  • Wybór zamówienia jakie zostało zrealizowane

  • Lista pozycji automatycznie zaimportowana

  • Zapisanie wykonanej sprzedaży

  • Lista zrealizowanych sprzedaży tego klienta

 

Sprzedaż

Moduł Sprzedaż służy gromadzeniu i wprowadzeniu do aplikacji informacji o dokonanej sprzedaży. Jest to kolejny etap procesy sprzedaży po złożeniu zamówienia przez klienta. Informacje do poszczególnych pozycji sprzedaży mogą być pobierane z Modułu Zamówienia wg numeru zamówienia, z Modułu Asortyment lub wpisywane ręcznie. Przy wprowadzaniu pozycji dokonanej sprzedaży użytkownik podaje następujące dane: nazwa klienta, data sprzedaży, nazwa produktu lub usługi, ilość i cena jednostkowa, cena zbiorczą, typ sprzedaży rozumiany jako częstotliwość fakturowania: jednorazowo lub cyklicznie np. co miesiąc, kwartał, rok oraz data rozpoczęcia i zakończenia fakturowania.

Handlowcy powinni na bieżąco wprowadzać do Modułu Sprzedaż i aktualizować informacje o dokonanych sprzedażach, aby była to podstawa do wystawiania faktur.

Na liście dokonanych sprzedaży znajdują się informacje o numerze sprzedaży, który jest taki sam dla poprzedzających sprzedaż zapytania i oferty, temacie (nazwie produktu lub usługi), typie sprzedaży oraz nazwa klienta, który dokonał zakupu. W szczegółach pozycje sprzedaży są dodatkowo opisana poprzez podanie handlowca prowadzącego, typ sprzedaży i okresu fakturowania. Do sprzedaży można dodawać notatki i załączać pliki. Pozycje sprzedaży można dowolnie filtrować i segregować.

Innowacyjna Gospodarka
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Possible Sp. z o.o.

ul. Matejki 42/3

87-100 Toruń

e-mail: info@possible.pl

fax: +48 (22) 213-88-17