Funkcjonalności

Wypróbuj BizCRM przez dwa miesiące za DARMO!Wypróbuj BizCRM przez dwa miesiące za DARMO!

 

Raporty

Moduł Raporty (w trakcie realizacji) umożliwia elastyczne i samodzielne generowanie przez użytkownika raportów i zestawień z informacji zawartych w aplikacji BizCRM. Raporty mogą dotyczyć jednego użytkownika lub grupy użytkowników np. dyrektor sprzedaży otrzymuje raporty z pracy swojego zespołu. Część raportów najczęściej wykorzystywanych np. sprzedaż za ostatni miesiąc, prognozy sprzedaż na najbliższy kwartał, działania poszczególnych handlowców są już przygotowane w Module Raporty i dane są prezentowane graficznie na wykresach.

Największą zaletą Modułu Raporty jest jego elastyczność i możliwość samodzielnego dobierania kryteriów opisujących raport. Raporty można zdefiniować na stałe, jeżeli potrzebujemy ich często lub jeśli chcemy dokonywać porównań konkretnych wartości za rożne okresy czasu. W zależności od potrzeb możliwe jest też generowanie raportów jednorazowych – potrzebnych w danym momencie.

Raporty mają na celu podsumowanie wybranych danych lub działań zapisanych w aplikacji BizCRM przez dowolne osoby. Raporty, ze względu na możliwość i samodzielnego tworzenia przez użytkowników mogą przedstawiać nieograniczoną liczbę zestawień np. wykonane lub zaplanowane działania na wybranych klientach przez wybranych handlowców, złożone oferty lub dokonana sprzedaż w ostatnim miesiącu przez poszczególnych handlowców, kwota sprzedaży konkretnego lub wszystkich produktów za ostatni miesiąc i prognozy na kolejny. Raporty, które posiadają małą liczbę zmiennych można przedstawić graficznie na wykresie.

Do raportów można wybierać wszystkie dane zawarte w BizCRM i dodatkowo je ograniczyć np. klienci tylko z jednego, dwóch lub trzech województw, sprzedaż większa niż 10 000 PLN itd.

Raporty są bardzo ważnym narzędziem do analizy bieżącej sytuacji w firmie oraz wyprzedzania negatywnych tendencji np. zbyt mała liczba nowych klientów w danym miesiącu może skutkować niższą sprzedażą w kolejnych okresach.

Innowacyjna Gospodarka
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Possible Sp. z o.o.

ul. Matejki 42/3

87-100 Toruń

e-mail: info@possible.pl

fax: +48 (22) 213-88-17