Funkcjonalności

Wypróbuj BizCRM przez dwa miesiące za DARMO!Wypróbuj BizCRM przez dwa miesiące za DARMO!
  • Widok listy osób kontaktowych

  • Dodawanie nowej osoby

  • Wybór firmy, w której pracuje ta osoba

  • Uzupełnienie danych

  • Nowa osoba zapisana

  • I jest już na liście

 

Osoby kontaktowe

Osoby kontaktowe w firmach-Klientach (w tym dane kontaktowe, stanowisko, przełożony)

Moduł prezentuje informacje o wszystkich osobach, z którymi Państwo współpracują. Osoby kontaktowe są przypisane do konkretnych firm, z którymi utrzymują Państwo relacje. Moduł umożliwia opisanie danej osoby takimi danymi, jak: imię i nazwisko, zajmowane stanowisko, opis osoby, poziom decyzyjności, dane teleadresowe, w tym numery telefonów, fax, adresy e-mail, komunikatory itp., a nawet zdjęcie osoby.

W module wyszukiwanie odbywa się według konkretnych kryteriów np.: imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, przypisanie do firmy. Z listy wszystkich osób można wybrać osobę lub grupę osób spełniających dane kryteria, np. osoby pracujące w wybranej firmie.

Moduł Osoby Kontaktowe powiązany jest z dalszymi modułami aplikacji BizCRM, np. moduł Mailing - po dokonaniu wyboru danej osoby możliwe jest dołączenie osób jej do schowka a następnie do listy mailingowej i wysłanie informacji w ramach Modułu Mailing, moduł Firmy - zawiera osoby kontaktowe przypisane do danej firmy.

Innowacyjna Gospodarka
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Possible Sp. z o.o.

ul. Matejki 42/3

87-100 Toruń

e-mail: info@possible.pl

fax: +48 (22) 213-88-17