Funkcjonalności

Wypróbuj BizCRM przez dwa miesiące za DARMO!Wypróbuj BizCRM przez dwa miesiące za DARMO!
 • Widok listy ofert

 • Tworzenie nowej oferty szablonowej

 • Wybór zapytania - jeśli oferta jest odpowiedzią na zapytanie

 • Opis oferty - daty, prawdopodobieństwo

 • Możliwość edycji (zmiany) w pozycjach pobranych z zapytania

 • Oferta zapisana

 • Generowanie pliku PDF oferty

 • Określenie nazwy pliku PDF

 • Plik PDF widoczny na dole

 • Można wysłać ofertę do klienta e-mailem (załącznik PDF)

 • Oferta pomyślnie wysłana e-mailem

 

Oferty

Moduł Oferty umożliwia generowanie dokumentacji ofertowej zgodnie z wytycznymi i szablonami obowiązującymi w Państwa firmie. Mogą być także przygotowywane oferty niestandardowe, nie bazujące na szablonie. Oferta zawiera nazwę produktu lub usługi, ilości wraz z jednostkami, ceny netto także z rabatami i stawki VAT. Dane do oferty mogą być pobierane z Modułu Zapytania poprzez wybranie z listy zapytania o konkretnym numerze lub z Modułu Asortyment. Dzięki automatyzacji zachowana jest pewność poprawności danych. Dane pojawiają się w ofercie w wersji do edycji, aby można było je jeszcze modyfikować. Dzięki użyciu szablonu oferty, czyli ustalonego wcześniej układu strony i treści nie ma konieczności wielokrotnego przepisywania ofert dla poszczególnych klientów. Szablon umożliwia wykorzystanie danego tekstu do kolejnych ofert dla innych klientów, co znacząco przyspiesza proces ofertowy oraz zapewnia niezawodność i eliminuje rozbieżności. Oferta przygotowana w Module Ofert wygenerowana do formatu pdf jest gotowa do wysłania klientowi, może zostać także przeklejonia do Worda lub wydrukowana.

Oferta zawiera daty: wprowadzenia, ważności oferty i modyfikacji. Ofercie przypisane jest prawdopodobieństwo sprzedaży, etap w negocjacjach i planowany terminem realizacji, co umożliwia analizowanie i monitorowanie planów sprzedaży, a tym samym zarządzanie sprzedażą.

Moduł Oferty umożliwia nie tylko wprowadzenie ofert do systemu, ale również ich modyfikowanie zgodnie z trwającymi negocjacjami z klientem. Kolejne wersje ofert w postaci plików są zapisywane w BizCRM przy danym kliencie i posiadają odpowiedni status opisujący stan procesu sprzedażowego. W Module Oferty jest zapisany pełen proces transakcyjny, począwszy od złożenia oferty, poprzez proponowane ceny, negocjacje z klientem, czas podejmowania decyzji, aż do przyjęcia lub ewentualnego odrzucenia oferty. W Module można także zapisać działania, które są związane z procesem ofertowym.

Dzięki informacjom zgromadzonym w Module Oferty każdy handlowiec ma pełną informację na temat historii sprzedaży i negocjacji z klientem, a przełożony ma pełen wgląd w zarządzanie ofertami i historię kontaktów z klientem.

Lista Ofert zawiera informacje o numerze oferty, temacie, etapie, prawdopodobieństwie przyjęcia oferty przez klienta i nazwie firmy, do której oferta jest skierowana. Opis konkretnej oferty zawiera dodatkowe informacje o osobie kontaktowej w firmie klienta, przypisanym handlowcu, cenie netto i brutto. Do oferty można dodawać notatki i załączać pliki. Oferty można dowolnie filtrować i segregować.

Innowacyjna Gospodarka
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Possible Sp. z o.o.

ul. Matejki 42/3

87-100 Toruń

e-mail: info@possible.pl

fax: +48 (22) 213-88-17