Funkcjonalności

Wypróbuj BizCRM przez dwa miesiące za DARMO!Wypróbuj BizCRM przez dwa miesiące za DARMO!
 • Widok kalendarza - kalendarz prywatny, firmowy, CRM

 • Dodawanie nowego zdarzania - klikając - w kalendarzu prywatnym

 • Edycja szczegółów zdarzenia - w kalendarzu prywatnym

 • Wpisujemy szczegóły - nazwa, opis, daty

 • Dodawanie nowego zdarzania - w kalendarzu firmowym

 • Dodawanie uczestników zdarzenia

 • Sprawdzanie dostępności osoby

 • Dodawanie zasobów

 • Zaznaczanie notyfikacji mailowych, prośby o potwierdzenie oraz przypomnienie

 • Widok kalendarza - tygodniowy

 • Widok kalendarza - na dzień bieżący

 • Filtry ogólne i filtry CRM

 

Kalendarz

Moduł ma formę kartki z kalendarza, na której zaznaczone są konkretne zdarzenia i działania do wykonania. Użytkownik samodzielnie przechodzi między formą kalendarza dziennego, tygodniowego i miesięcznego. Kalendarz wspomaga zarządzanie czasem pracownika, grupy pracowników, całego działu i swoim własnym poprzez pokazanie w kalendarzy zrealizowanych i zaplanowanych działań na dany dzień, tydzień, miesiąc. Poprzez Kalendarz można także pokazywać daty rezerwacji Zasobów np. sala konferencyjna, rzutnik.

Kalendarz zawiera zdarzenia do wykonania lub już wykonane np: spotkania, telefony, wysyłanie ofert itp. Zdarzenia w Kalendarzu pochodzą z modułu Działania aplikacji BizCRM lub z innych aplikacji z rodziny BizPlatform, w zależności od ustawień. Zdarzenia można także wpisywać ręcznie bezpośrednio do Kalendarza.

Wpisywanie zdarzeń wymaga podania daty oraz opisu działania, a w wersji rozszerzonej – ustawienia notyfikacji i podania uczestników w podziale na role np. prowadzący, uczestnik. Wbudowane mechanizmy informują użytkowników lub grup użytkowników poprzez wiadomość e-mail o konkretnym działaniu w określonym czasie z przyszłości. Osoba zapraszająca na spotkanie lub do innego zdarzenia może zaznaczyć opcję potwierdzania zaproszenia. Funkcje te są podobne do kalendarza Outlook.

Wszystkie kalendarze posiadają rozbudowane mechanizmy filtrowania danych, dzięki którym możliwe jest wybranie danego rodzaju działań np. tylko moje zdarzenia, zdarzenia moje i moich podwładnych, zdarzenia o typie spotkania i dowolne ich konfiguracje.

Innowacyjna Gospodarka
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Possible Sp. z o.o.

ul. Matejki 42/3

87-100 Toruń

e-mail: info@possible.pl

fax: +48 (22) 213-88-17