Funkcjonalności

Wypróbuj BizCRM przez dwa miesiące za DARMO!Wypróbuj BizCRM przez dwa miesiące za DARMO!

 

Fakturowanie

Moduł Faktury (obecnie w trakcie realizacji) pozwala na automatyzację procesu wystawiania faktur VAT, odznaczanie zapłaconych faktur, wysyłanie ponagleń o konieczności dokonania płatności za fakturę (o ile wykupiono funkcjonalność mailingu).

Moduł umożliwia wystawianie faktur VAT dla konkretnych klientów za konkretną sprzedaż. Moduł powiązany jest z modułem Sprzedaż, ponieważ pobiera z niego dane na temat wartości sprzedaży oraz innych pozycji istotnych do wystawienia faktur. Do modułu można także wprowadzać ręcznie informacje o fakturach do wystawienia.

Faktury, zgodnie z przepisami o rachunkowości, zawiera pozycje: tytuł faktury (nazwa produktu lub usługi), ilości, cena jednostkowa i całkowita, nazwa i dane klienta, który jest fakturowany. Faktury można wystawiać na bieżąco lub w ustalonym odstępie czasu np. przy sprzedaży abonamentowej raz na miesiąc. W przypadku faktur cyklicznych handlowcy wprowadzają dane o sprzedaży do Modułu Sprzedaż a następnie w oparciu o te dane w Module Faktury tworzy się lista faktur do wystawienia na dany dzień.

W zależności od ustawień numer faktury jest nadawany zgodny z ustalonym formatem albo jest wpisywany ręcznie przez użytkownika aplikacji. Na podstawie pobranych danych generowana jest faktura, którą można zapisać, dodać do klienta oraz wydrukować oryginał i kopię. Istnieje możliwość modyfikacji faktury, wystawienia korekty oraz wyzerowania korekty. W zależności od potrzeb można nadawać fakturom różne statusy np. wystawiona, zapłacona, niezapłacona, wystawić później.

Na liście faktur znajdują się informacje o numerze faktury, temacie (nazwie produktu lub usługi), typie sprzedaży, kwocie oraz nazwa klienta, dla którego wystawiona jest faktura. W szczegółach faktury są dodatkowo opisana poprzez podanie handlowca prowadzącego i terminu zapłaty. Do faktur można dodawać notatki i załączać pliki. Faktury można dowolnie filtrować i segregować.

Innowacyjna Gospodarka
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Possible Sp. z o.o.

ul. Matejki 42/3

87-100 Toruń

e-mail: info@possible.pl

fax: +48 (22) 213-88-17