Funkcjonalności

Wypróbuj BizCRM przez dwa miesiące za DARMO!Wypróbuj BizCRM przez dwa miesiące za DARMO!
 • Widok listy działań

 • Wyszukiwanie po wielu kryteriach, w tym po datach

 • Dodanie nowego działania - klient, temat

 • Określenie dat działania

 • Określenie rodzaju zdarzenia

 • Ustawienie przypomnienia i opisu zdarzenia

 • Uczestnicy - sam już jest dodawany automatycznie

 • Dodanie kolejnych uczestników

 • Dodawanie zasobów np. projektora

 • Zapisanie działania

 • Działanie jest już na liście działań

 

Działania

Moduł Działania służy do gromadzenia informacji o aktywnościach handlowców i innych osób z wobec klientów. Przy każdym działaniu można wybrać rodzaj np. telefon, e-mail, spotkanie, telekonferencja oraz opisać, na czym polegało działanie i jaki był jego skutek. W Działaniach zapisywana jest także seryjna korespondencja mailowa, informacje o wysłanych ofertach itd.

Wszystkie działania wpisywane są jako zaplanowane lub zrealizowane i jest do nich przypisana konkretna data i godzina wykonania Działania zaplanowane mogą mieć zaznaczoną opcję przypomnienia, co pozwala na poinformowanie w formie wiadomości e-mail o danym działaniu w konkretnym momencie w przyszłości. Istnieje również możliwość zaznaczenia działań jako niewykonane np. przesunięte w czasie lub odwołane.

Działania przypisywane są do konkretnego Klienta i automatycznie generowana jest informacja, kto to działanie wpisał. Działanie można również przypisać do wykonania innej osobie z firmy tak, by mieć pewność, że ktoś przeprowadzi daną akcję. Działania mogą wpisywać pracownicy różnych działów, aby budować pełną bazę wiedzy o aktywnościach. Działaniami wpisywanymi przez inne działy mogą być na przykład informacje o niezapłaconych fakturach, prowadzonej windykacji, aby osoby współpracujące z danym klientem wiedział o takiej sytuacji. W ten sposób budowana jest baza wiedzy o wszelkich kontaktach z klientem. Istnienie takiej bazy, ma szczególne znaczenie przy zmianach personalnych w firmie.

Moduł Działania posiada wyszukiwarkę, gdzie kryteriami wyboru mogą być: rodzaj działania, status działania, handlowiec, data wykonania lub wpisania działania, a także firma, której działanie dotyczy.

Moduł Działania jest w szczególności powiązany z modułem Kalendarz z aplikacji BizCRM dzięki czemu informacje o działaniach i przypominania pojawiają się wybranego dnia i w określonej godzinie w kalendarzu.

Innowacyjna Gospodarka
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Possible Sp. z o.o.

ul. Matejki 42/3

87-100 Toruń

e-mail: info@possible.pl

fax: +48 (22) 213-88-17