Aktualności

Wypróbuj BizCRM przez dwa miesiące za DARMO!Wypróbuj BizCRM przez dwa miesiące za DARMO!

Nowa wersja BizPlatform 4.2 - BizCRM

Nowa wersja BizPlatform 4.2 czyli zestawu biznesowych aplikacji BizCRM, BizDoc, BizHelpdesk, BizInfo i BizProject zawiera wiele funkcjonalności zgodnie z wymaganiami rozwijającego się polskiego rynku. Dla naszych Klientów ulepszyliśmy nasze aplikacje i moduły.

Wprowadzono sprawdzanie poprawności pól NIP i REGON, jednak to użytkownik decyduje czy zapisać dane.

Kalendarz z rezerwacją zasobów, potwierdzaniem obecności zaproszonych osób, przypominaniem terminów.

Dostępna jest pełna obsługa całego procesu sprzedażowego, tj. proces: Zapytanie -> Oferta -> Zamówienia -> Sprzedaż. Zapytanie od Klienta może zostać błyskawicznie przekształcone w Ofertę, która po akceptacji Klienta stanie się Zamówieniem. Oferty można tworzyć również bez formalnych zapytań, kilkoma kliknięciami, korzystając z danych wcześniej wprowadzonych w module Asortymentu (struktura drzewiasta, jednostki, ceny, rabaty, stawki VAT, itp.) . Możliwe jest określenie dwóch handlowców zajmujących się daną sprzedażą.

Możliwe jest generowanie oferty szablonowej z predefiniowanymi polami (tagami) oraz właściwymi stopkami i nagłówkami . Stworzony PDF można wysłać pod wskazany adres od razu z BizCRM co zostanie odnotowane przez system i pozwoli uniknąć pytań „czy, kto i kiedy wysłał ofertę”!

Mailingi pozwala na przeprowadzanie kampanii marketingowych oraz sprzedażowych w oparciu o dane pochodzące z innych modułów BizCRM. Z modułu Osoby lub Klienci generowana jest lista adresów e-mail, na które wysyłany jest wspólna wiadomość – o jednej treści wg ustalonych szablonów i tagów, aczkolwiek wysłana jednym kliknięciem.

 

BizInfo – przepływ informacji w organizacji

Moduł urlopów i nieobecności umożliwia składanie wniosków i akceptacje przez przełożonego. M.in. określać można typ urlopu (wypoczynkowy tj. płatny, okolicznościowy, na żądanie, zdrowotny) jak też L4 czyli zwolnienie chorobowe oraz osoby na zastępstwo.

System automatycznie wylicza ile dni urlopu płatnego i na żądanie jeszcze pozostało.

Graficzne kolorowe przedstawienie stanu urlopów pracownika na kalendarzu.

Kalendarz urlopów i nieobecności - przykład
Kalendarz urlopów i nieobecności - przykład

BizDoc – obieg dokumentów w organizacji

Mocno przebudowany zestaw umożliwiający budowanie ścieżek obiegów tak, aby zapewnić przepływ dokumentów w oczekiwanym kierunku i tylko do osób, które mają faktycznie wykonać pracę na dokumencie (formularzu, pliku lub zbiorze plików).

Możliwe jest określenie konkretnych osób lub ról, które wezmą udział w obiegu oraz stanów i akcji przechodzenia pomiędzy nimi. Wprowadzono czas sugerowany wykonania akcji i możliwą automatyczną akcję alternatywną po jego przekroczeniu. Autor obiegu (wnioskodawca) otrzymuje link z przypomnieniem, że "Dzisiaj jest dzień wygasania” aby mógł podjąć decyzję czy nadal jest sens dalej procesować obieg tego dokumentu.

Integracja z Microsoft Word i Excel 2003/2007. Daje to możliwość poprzez makra Office zapisywania plików DOC/DOCX oraz XLS/XLSX bezpośrednio w miejsca w BizPlatform, z których zostały pobrane.

Wbudowany własny klient pocztowy umożliwia odbieranie i wysyłanie poczty elektronicznej pod adresy zapisane w BizCRM (firmy, osoby) oraz rejestrowanie całej tej korespondencji elektronicznej. W BizCRM możliwe jest automatyczne rozpoznawanie nadawców i podpinanie przychodzących maili do kartoteki konkretnego klienta.

 

BizHelpdesk - obsługa zgłoszeń serwisowych i zapytań klientów

Powstała i będzie rozwijana specjalizowana aplikacja do zgłaszania przez end-userów zgłoszeń serwisowych, próśb i pomysłów. Użytkownik wybiera kategorię, z którą ma problem, a zgłoszenie trafi do właściwego specjalisty.

 

BizProject – zarządzanie zadaniami i projektami

BizProject umożliwia definiowanie projektów, etapów, podetapów, powiązań logicznych między nimi oraz zespołów projektowych. Osoba zakładająca projekt staje się automatycznie Kierownikiem Projektu i to ona określa etapy (dawne Funkcjonalności w Taskach) oraz zasoby ludzkie i rzeczowe (np. sale, wyjazdy, hotele).

Moduł Budżetowania projektu umożliwia przypisanie stawek (pensji) do osób (pracowników lub stanowisk) biorących udział w projekcie jak też monitorowanie ile już budżetu zostało wykorzystane. Mogą być też dodawane koszta rzeczowe.

Diagram Gantta czyli graficzne przedstawienie powiązań zadań oraz rozplanowanie ich w czasie. Można generować diagram dla wszystkich etapów, wszystkich zadań lub zadań w wybranym etapie.

Diagram Gantta - przykład
Diagram Gantta - przykład

Zapraszamy do kontaktu w sprawie szczegółów i prezentacji aplikacji.

Zespół BizPlatform

Innowacyjna Gospodarka
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Possible Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Pabianicka 26 lok 2

04-219 Warszawa

e-mail: info@possible.pl

tel: +48 (22) 211-21-15

fax: +48 (22) 213-88-17